Polityka Prywatności KidiWatch

Polityka Prywatności KidiWatch

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kidi Communication sp. z o.o. z siedzibą ul. Ursynowską 36/38 m.6, 02-605 Warszawa, NIP: 521-393-65-96, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000916201, REGON: 389717950, NIP: 5213936596 (“Kidi Communication”, “my” lub “nas”).

Oprogramowanie i związane z nim usługi (“nasze usługi” lub „Usługi”) świadczone na rzecz użytkownika odnoszą się do aplikacji Użytkownika, która nazwana jest “Kidiwatch“. Aplikacja Kidiwatch jest własnością Kidi Communication i jest przez nas wspierana, w tym w zakresie podstawowych funkcji, takich jak zapytania o lokalizację, połączenia wideo, wiadomości na czacie, zdalne zarządzanie sprzętem, spersonalizowane rekomendacje, zamieszczanie wiadomości, interaktywna komunikacja, a także w zakresie innych funkcji.

Kidi Communication rozumie znaczenie danych osobowych użytkowników i będzie je chronić zgodnie z prawem i przepisami polskimi. Przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności („niniejsza polityka” lub „Polityka Prywatności”) i szczególnie zalecamy, aby uważnie przeczytać i zrozumieć niniejszą politykę przed użyciem KidiWatch i usług powiązanych („nasze usługi”), aby dokonać odpowiednich wyborów.

Niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, że:

Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje informacje zgodnie z niniejszymi zasadami określonymi w Polityce Prywatności. Jednak dane te nie będą zbierane w pakiecie jako sposób na wymuszenie sprzedaży produktów/usług, nawet jeśli zgadzasz się z niniejszą polityką.

Gdy korzystasz z usług lub włączasz funkcje, gromadzimy i wykorzystujemy informacje niezbędne do korzystania z tych funkcji i usług. Możesz odmówić ich podania i nie ma to wpływu na inne funkcje lub usługi, chyba że jest to konieczne do realizacji podstawowych funkcji biznesowych lub wymagane przez prawo i przepisy. W niniejszej Polityce wyszczególnimy, co jest konieczne.

Jeśli Twoje konto nie jest zalogowane, gwarantujemy podstawową funkcję przesyłania informacji za pomocą danych identyfikacyjnych urządzenia. Jeśli użytkownik zaloguje się na swoje konto, przesyłanie informacji będzie realizowane na podstawie informacji o koncie. 

Kontakty, dokładna lokalizacja geograficzna, kamery, mikrofony, uprawnienia do albumów zdjęć nie są domyślnie włączone, i podelegają aktywacji tylko wtedy, gdy autoryzujesz ich użycie dla określonych funkcji lub usług. Taką autoryzację można wycofać. Nie gromadzimy informacji o Tobie, jeśli odpowiednie funkcje lub usługi nie są wymagane, nawet jeśli uzyskaliśmy takie wrażliwe dane za Twoją zgodą.

Niniejsza Polityka dotyczy dostępu do i korzystania z naszych usług poprzez aplikację KidiWatch, pakiet programistyczny KidiWatch (SDK) oraz interfejs programowania aplikacji (API) dla stron internetowych i aplikacji stron trzecich.

Poniższe treści pozwolą Ci dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy, przekazujemy, udostępniamy, przesyłamy (jeśli dotyczy) i chronimy dane osobowe, a także zrozumieć, w jaki sposób można zadawać pytania, uzyskiwać dostęp, usuwać, poprawiać i wycofywać dane osobowe, które użytkownik autoryzował. Ważna treść warunków dotyczących Twoich danych osobowych została wyróżniona pogrubioną czcionką, prosimy o zwrócenie na nią szczególnej uwagi.

 1. W jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe
 2. Dodatkowe informacje dotyczące zezwolenia na korzystanie z danych
 3. Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z praw dostępu stron trzecich (SDK / API / H5)
 4. W jaki sposób wykorzystujemy podobne technologie, takie jak pliki cookie
 5. W jaki sposób udostępniamy, przekazujemy i publicznie ujawniamy dane osobowe
 6. W jaki sposób przechowujemy dane osobowe
 7. W jaki sposób chronimy bezpieczeństwo danych osobowych
 8. Zarządzanie danymi osobowymi
 9. Warunki korzystania z serwisu przez osoby niepełnoletnie
 10. Zmiany i powiadomienia dotyczące Polityki
 11. Skontaktuj się z nami
 1. W jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe

Gromadzimy informacje, które przekazujesz nam bezpośrednio podczas korzystania z Usług:

1.1 Rejestracja, logowanie, uwierzytelnianie

1.1.1 Rejestracja i logowanie

 1. W celu utworzenia konta, podczas rejestracji i logowania się do naszych usług, musisz podać odpowiednie sieciowe informacje identyfikacyjne (awatar, pseudonim, hasło). Możesz uzupełnić swoje dane o płeć, datę urodzenia, region i profil osobisty. W tym czasie przechowujemy również Twoje preferencje i ustawienia konta.
 2. Możesz również korzystać z konta strony trzeciej w celu zalogowania się i korzystania z aplikacji KidiWatch oraz w takim przypadku upoważniasz nas do uzyskania informacji publicznych (awatarów, pseudonimów i innych informacji, które autoryzujesz) zarejestrowanych na platformie strony trzeciej w celu powiązania ich z kontem KidiWatch, tak abyś mógł zalogować się bezpośrednio i korzystać z naszych usług.

1.1.2 Uwierzytelnienie

W przypadku korzystania z funkcji lub usługi uwierzytelnienia (Rodzic lub Opiekun), zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, może być konieczne podanie prawdziwych informacji o tożsamości (numer telefonu) lub odpowiedniego certyfikatu (kwalifikacje psychologa) w celu zakończenia weryfikacji. Informacje te są wrażliwymi danymi osobowymi, których podania możesz odmówić, ale może wiązać się to z wpływem na pełne korzystanie z innych funkcji i usług.

1.2 Przeglądanie informacji

 1. KidiWatch może polecać informacje, którymi jesteś zainteresowany, a my możemy gromadzić niezbędne informacje o logowaniu, aby zrealizować tę funkcję.
 2. Informacje z logowania wykorzystywane do wyświetlania informacji obejmują:

Działania podejmowane przez użytkownika podczas korzystania z Usług: klikanie, śledzenie, ulubione, wyszukiwanie, przeglądanie, przekazywanie dalej

Informacje podawane przez Ciebie z jego inicjatywy: opinie, posty, polubienia, komentarze.

Informacje geograficzne: Informacje z czujników, takie jak informacje GPS, punkty dostępu Wi-Fi, Bluetooth i stacje bazowe

 1. Powyższe informacje, które gromadzimy i wykorzystujemy, są pozbawione cech identyfikacyjnych, a analiza danych odpowiada jedynie określonym, niepowiązanym kodom, które nie są bezpośrednio związane z Twoją tożsamością i nie są kojarzone z jego prawdziwą tożsamością.

1.3 Funkcja i interakcja

1.3.1 Funkcja

 1. Podczas korzystania z funkcji związanych z przesyłaniem zdjęć, WeChat i czatem wideo zostaniesz poproszony o autoryzację swojej kamery, zdjęć i mikrofonu. Jeśli odmówisz, nie będziesz mógł korzystać z tej funkcji, ale nie będzie to miało wpływu na normalne korzystanie z innych funkcji.
 2. W przypadku korzystania z “karty SIM IoT” do uwierzytelniania prawdziwych nazwisk zgodnie z wymaganiami przepisów ustawowych i wykonawczych, należy zweryfikować swoją tożsamość za pomocą “rozpoznawania twarzy”. W tym procesie Agencja Certyfikacji Stron Trzecich wymaga podania prawdziwego nazwiska, numeru identyfikacyjnego i informacji o wartości rysów twarzy. Informacje te są wrażliwe na dane osobowe, których podania można odmówić bez wpływu na normalne korzystanie z innych funkcji. Informacje te służą wyłącznie do uwierzytelniania prawdziwego imienia i nazwiska oraz do celów określonych w przepisach ustawowych i wykonawczych i nie będą wykorzystywane do innych celów bez wyraźnej zgody użytkownika. 

1.3.2 Informacje dotyczące publikacji

 1. Gdy zamieszczasz treści, komentarze, pytania lub odpowiedzi, zbieramy informacje o Twoich postach i wyświetlamy Twoje pseudonimy, awatary oraz opublikowane treści.
 2. Gdy opublikujesz post i wybierzesz lokalizację wyświetlania, poprosimy Cię o autoryzację uprawnień dotyczących lokalizacji geograficznej i będziemy gromadzić informacje o lokalizacji związane z tą usługą. Jeśli odmówisz podania dokładnych informacji o położeniu geograficznym, nie będziesz mógł korzystać z tej funkcji, ale nie będzie to miało wpływu na normalne korzystanie z innych funkcji.
 3. Gromadzimy informacje przekazywane nam przez Ciebie podczas korzystania z usług (takie jak informacje dotyczące Ciebie w komentarzach, wiadomościach, postach graficznych, plikach audio i wideo).

1.3.3 Komunikacja interaktywna

 1. Gdy aktywnie śledzisz i wchodzisz w interakcję z kontami i kręgami, które Cię interesują, oraz przeglądasz, komentujesz, zbierasz, lajkujesz lub przesyłasz dalej treści, zbieramy konta, które śledzisz i pokazujemy Ci to, co Cię interesuje.
 2. Podczas dodawania kontaktów za pomocą funkcji Książka telefoniczna, Adres odbiorcy, poprosimy o zgodę na dodanie kontaktów i zaszyfrujemy informacje w książce adresowej za pomocą algorytmu szyfrującego. Informacje o kontaktach są poufnymi danymi osobowymi, odmowa ich udostępnienia uniemożliwi Ci jedynie korzystanie z funkcji szybkiego dodawania, nie będzie miała wpływu na korzystanie z innych funkcji KidiWatch.

1.4 Wyszukiwanie

Kiedy korzystasz z usługi wyszukiwania na SeTrackerze, będziemy zbierać informacje o słowach kluczowych i dzienniku. Aby zapewnić Ci efektywną usługę wyszukiwania, niektóre z tych informacji są tymczasowo przechowywane na Twoim lokalnym nośniku danych i pokazują Ci wyniki oraz historię wyszukiwań.

1.5 Bezpieczne użytkowanie

1.5.1 Funkcje bezpieczeństwa

Naszym głównym celem jest zapewnienie Ci bezpiecznego, godnego zaufania produktu i środowiska, a także świadczenie wysokiej jakości i niezawodnych usług. Informacje zbierane w celu zapewnienia funkcji bezpieczeństwa są niezbędne.

1.5.2 Informacje o urządzeniu i informacje o dzienniku

 1. Aby zapewnić bezpieczne działanie oprogramowania i usług, gromadzimy model sprzętu, numer wersji systemu operacyjnego, międzynarodowy numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, unikatowy identyfikator urządzenia, adres sprzętowy urządzenia sieciowego, adres IP, punkt dostępu Wi-Fi, Bluetooth, stację bazową, numer wersji oprogramowania, metodę dostępu do sieci, typ, status, dane o jakości sieci, działanie, użytkowanie, dzienniki usług.
 2. Aby zapobiegać złośliwym programom i zapewnić bezpieczeństwo operacji, zbieramy informacje o zainstalowanej aplikacji lub informacje o uruchomionym procesie, ogólne działanie aplikacji, wykorzystanie i częstotliwość, awarie aplikacji, ogólne wykorzystanie instalacji, dane dotyczące wydajności, źródła aplikacji.
 3. Możemy wykorzystywać informacje o Twoim koncie, informacje o urządzeniu, informacje z dziennika serwisowego oraz informacje, które mogą być wykorzystywane przez nasze oddziały i partnerów do określania bezpieczeństwa konta, uwierzytelniania, wykrywania i zapobiegania incydentom bezpieczeństwa, gdy jesteś do tego upoważniony lub zgodnie z prawem masz do tego dostęp.

1.6 Zmiany w celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych

Należy pamiętać, że w miarę rozwoju naszej działalności mogą być wprowadzane zmiany w zakresie funkcjonalności i usług świadczonych przez nas. Z zasady, gdy nowe funkcje lub usługi są istotne dla funkcji lub usług, które obecnie świadczymy, gromadzone i wykorzystywane dane osobowe będą bezpośrednio lub w uzasadniony sposób związane z pierwotnym celem przetwarzania. Jeżeli gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w sytuacji, gdy nie ma to bezpośredniego lub uzasadnionego związku z pierwotnym celem przetwarzania, poinformujemy Cię o tym ponownie i ponownie uzyskamy Twoją zgodę.

1.7 Zwolnienie z wymogu uzyskania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Prosimy o zrozumienie, że zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz odpowiednimi normami krajowymi, gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe bez Państwa zgody w następujących przypadkach:

 1. Bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem obrony narodowej;
 2. Bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem publicznym, zdrowiem publicznym oraz ważnymi interesami publicznymi;
 3. Bezpośrednio związanych z dochodzeniem, ściganiem, postępowaniem sądowym i wykonywaniem wyroków;
 4. W celu ochrony danych osobowych osoby, której dotyczą informacje, lub innych osób, życia osobistego, własności oraz innych ważnych praw i interesów prawnych, w przypadku których trudno jest uzyskać zgodę osoby fizycznej;
 5. Zbierane przez nas dane osobowe są danymi, które użytkownik sam ujawnia publicznie;
 6. Dane osobowe zebrane na podstawie informacji prawnie ujawnionych publicznie, takich jak legalne raporty prasowe, informacje ujawnione przez rząd itp;
 7. Dane niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zgodnie z życzeniem użytkownika;
 8. Niezbędnych do utrzymania bezpiecznego i stabilnego działania oprogramowania i powiązanych usług, takich jak wykrywanie, usuwanie awarii oprogramowania i powiązanych usług;
 9. Niezbędne do przekazywania informacji prawnych;
 10. Konieczne do prowadzenia przez Akademickie Instytucje Badawcze badań statystycznych lub badań akademickich w oparciu o interes publiczny oraz do usunięcia danych osobowych zawartych w wynikach, gdy wyniki badań akademickich lub ich opis są udostępniane na zewnątrz;
 11. Inne sytuacje wymagane przez prawo i przepis

Proszę pamiętaj, że jeśli informacje nie mogą być zidentyfikowane indywidualnie lub w połączeniu z innymi informacjami, nie należą one do danych osobowych użytkownika w świetle prawa; Jeśli możemy lub będziemy w stanie wykorzystać dane, których nie można powiązać z żadnymi konkretnymi danymi osobowymi w połączeniu z innymi danymi osobowymi, będą one przetwarzane i chronione jako dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką podczas łączenia tych informacji.

 1. Dodatkowe informacje dotyczące zezwolenia na korzystanie

Poniżej znajduje się skrócony opis uprawnień, które mogą być wykorzystywane przez funkcje związane z programem KidiWatch.

2.1 Uprawnienia dotyczące Książki Telefonicznej

Funkcje wykorzystujące to uprawnienie: książka telefoniczna, funkcja importu kontaktów z adresami wysyłkowymi.

2.2 Uprawnienia dotyczące połączeń

Funkcje korzystające z tego uprawnienia: funkcja połączeń.

2.3 Uprawnienia dotyczące lokalizacji

Funkcje korzystające z tego uprawnienia: funkcja mapy, funkcja poczty, funkcja ustawień profilu centrum osobistego.

2.4 Uprawnienia dotyczące kamer

Funkcje korzystające z tego uprawnienia: Funkcja skanowania kodu QR, funkcja połączeń audio i wideo, funkcja ustawień profilu centrum osobistego, funkcja ustawień informacji o użytkowniku urządzenia.

2.5 Uprawnienia dotyczące albumów

Funkcje korzystające z tego uprawnienia: Funkcja zdalnego robienia zdjęć, funkcja czatu(wysyłanie zdjęć), funkcja ustawień wygaszacza ekranu, funkcja publikowania postów, funkcja ustawień profilu centrum osobistego, funkcja ustawień informacji o użytkowniku urządzenia.

2.6 Uprawnienia mikrofonu

Funkcje korzystające z tego uprawnienia: funkcja przypomnienia głosowego, funkcja czatu, funkcja połączenia wideo.

3 . Dodatkowe informacje o korzystaniu z praw dostępu stron trzecich (SDK / API / H5)

W celu zapewnienia Ci lepszych doświadczeń, będziemy mieć dostęp do wysokiej jakości usług stron trzecich. Będziemy starannie oceniać cel korzystania z udostępnianych informacji przez podmioty powiązane i strony trzecie, przeprowadzać kompleksową ocenę ich bezpieczeństwa i wymagać od nich przestrzegania postanowień umowy o współpracy prawnej. Będziemy ściśle monitorować bezpieczeństwo oprogramowania narzędziowego, z którego partnerzy uzyskują informacje, np. zestawów do tworzenia oprogramowania (SDK), interfejsów programu aplikacyjnego (API) i H5, aby chronić bezpieczeństwo danych. Udostępnianie danych osobowych naszym podmiotom stowarzyszonym i stronom trzecim za Twoją zgodą, chyba że udostępniane dane osobowe są informacjami pozbawionymi cech identyfikacyjnych, a osoba fizyczna, która udostępniła je stronie trzeciej, nie może ponownie zidentyfikować takich informacji. Jeśli podmioty powiązane i strony trzecie wykorzystują informacje poza zakresem pierwotnie udzielonej zgody, muszą ponownie uzyskać Twoją zgodę.

 1. 1 Reklama partnerska (SDK)

Wymagane są następujące uprawnienia:

 1. Uzyskanie informacji o przewoźniku;
 2. Dostęp do informacji o sieci Wi-Fi;
 3. Odczytywanie bieżącego stanu telefonu;
 4. Dostęp do uprawnień sieciowych;
 5. Zapisywanie/odczytywanie danych z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej;
 6. Lokalizacja;
 7. Instalacja;
 8. Uzyskanie informacji o zadaniu;
 9. System zarządzania energią.

3 . 2 Płatności mobilne (SDK)

Wymagane są następujące uprawnienia:

 1. Dostęp do sieci;
 2. Uzyskanie statusu sieci;
 3. Uzyskanie stanu sieci Wi-Fi;
 4. Odczytanie bieżącego stanu telefonu;
 5. Zapisywanie danych na zewnętrznych urządzeniach pamięci masowej;
 6. Modyfikowanie ustawień dźwięku.

3.3 System “Push” (SDK)

Wymagane są następujące uprawnienia:

 1. Dostęp do sieci;
 2. Zapisywanie zewnętrznych urządzeń pamięci masowej;
 3. Uzyskiwanie stanu sieci;
 4. Uzyskanie stanu sieci Wi-Fi;
 5. Odczytywanie bieżącego stanu telefonu;
 6. Instalacja;
 7. Uzyskiwanie informacji o zadaniu;
 8. Wiadomość z telefonu komórkowego OPPO (tylko dla telefonów komórkowych OPPO);
 9. Komunikat z telefonu komórkowego MEIZU (dotyczy tylko modelu telefonu MEIZU).

3.4 Rozmowa wideo (SDK)

Wymagane są następujące uprawnienia:

 1. Uruchomienie kamery
 2. Zmiana stanu sieci (np. czy można uzyskać dostęp do sieci);
 3. Modyfikowanie ustawień dźwięku;
 4. Nagrywanie;
 5. Dostęp do sieci ;
 6. Zapisywanie na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej;
 7. Uzyskiwanie stanu sieci ;
 8. Uzyskiwanie stanu sieci Wi-Fi ;
 9. Odczytywanie bieżącego stanu telefonu;
 10. Odczytywanie zewnętrznych urządzeń pamięci masowej ;
 11. Wake lock

3.5 Himalayan (SDK)

Wymagane są następujące uprawnienia:

 1. Zapisywanie zewnętrznego urządzenia pamięci masowej
 2. Dostęp do sieci
 3. Nagrywanie
 4. Uzyskiwanie stanu sieci
 5. Uzyskiwanie stanu sieci Wi-Fi
 6. Korzystanie z usługi powiadamiania w recepcji
 7. Kamera

3.6 Fengfeng school (H5)

Wymagane są następujące pozwolenia:

 1. Uprawnienie do synchronizacji danych zaszyfrowanych zlecenia
 2. W jaki sposób wykorzystujemy podobne technologie, takie jak pliki cookie

Pliki cookie i podobne technologie są powszechnie stosowane w Internecie. Kiedy korzystasz z naszych usług, możemy używać technologii do wysyłania jednego lub więcej plików cookie lub anonimowych identyfikatorów do urządzenia użytkownika w celu gromadzenia i przechowywania informacji o dostępie i korzystaniu z KidiWatch. Zapewniamy, że nie używamy plików cookie do celów innych niż opisane w niniejszej Polityce. Używamy plików cookie i podobnych technologii przede wszystkim w celu realizacji następujących funkcji lub usług:

4.1 Zapewnienie bezpiecznego i wydajnego działania produktów i usług

Możemy ustawić plik cookie lub anonimowy identyfikator w celu uwierzytelnienia i zapewnienia bezpieczeństwa, aby umożliwić nam potwierdzenie, czy użytkownik jest bezpiecznie zalogowany do Usług lub czy padł ofiarą kradzieży, oszustwa lub innych wykroczeń. Technologie te pomogą nam również poprawić wydajność usług oraz czas logowania i odpowiedzi.

4.2 Pomoc w uzyskaniu łatwiejszego dostępu do danych

Korzystanie z takich technologii może pomóc Ci uniknąć kroków i procesów związanych z wypełnianiem danych osobowych i wprowadzaniem wyszukiwania (np. wyszukiwanie rekordów, wypełnianie formularzy).

4.3 Rekomendowanie, prezentowanie, dostarczanie treści lub kont, którymi możesz być zainteresowany

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii, aby poznać Twoje preferencje i zwyczaje użytkowania, a następnie przeprowadzać analizę danych w celu ulepszenia usług produktowych, polecania informacji lub funkcji, którymi jesteś zainteresowany, oraz optymalizacji wyboru reklam.

4.4 Wyczyść pliki cookie

Większość przeglądarek i aplikacji mobilnych zapewnia użytkownikom możliwość wyczyszczenia danych przechowywanych w pamięci podręcznej przeglądarki, a użytkownik może dokonać odpowiedniego wyczyszczenia danych w odpowiednich ustawieniach przeglądarki lub aplikacji. Jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z usług lub odpowiednich funkcji oferowanych przez KidiWatch, które opierają się na plikach cookie, ze względu na te modyfikacje.

 1. Sposób udostępniania, przekazywania i publicznego ujawniania danych osobowych

5.1 Udostępnianie

5.1.1 Zasady udostępniania

 1. Umowa upoważniająca (zgoda): Udostępnianie Twoich danych osobowych naszym podmiotom stowarzyszonym i osobom trzecim za Twoją zgodą, chyba że udostępniane dane osobowe są informacjami pozbawionymi tożsamości, a osoba fizyczna, która udostępniła je osobie trzeciej, nie może ponownie zidentyfikować takich informacji. Jeżeli podmioty te wykorzystują informacje w zakresie wykraczającym poza pierwotnie udzieloną zgodę, muszą ponownie uzyskać Twoją zgodę.
 2. Zasady legalności i niezbędnego minimum: Dane udostępniane podmiotom powiązanym i osobom trzecim muszą służyć zgodnym z prawem celom, a dane muszą być udostępniane w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu. 
 3. Zasady bezpieczeństwa i ostrożności: Będziemy starannie oceniać cel wykorzystania udostępnianych informacji przez podmioty powiązane i osoby trzecie, przeprowadzać kompleksową ocenę ich bezpieczeństwa oraz wymagać od nich przestrzegania postanowień Spółdzielczej Umowy Prawnej. Będziemy również ściśle monitorować bezpieczeństwo oprogramowania narzędziowego, z którego partnerzy uzyskują informacje, np. zestawów do tworzenia oprogramowania (SDK), interfejsów programu aplikacyjnego (API), aby chronić bezpieczeństwo danych. 

5 1.2 Informacje wspólne dla realizowanej funkcji lub usługi

 1. Będziemy udostępniać dane osobowe pozbawione tożsamości naszym podmiotom powiązanym i stronom trzecim, gdy będziesz korzystać z funkcji zapewnianych przez te podmioty lub gdy dostawcy oprogramowania, dostawcy inteligentnych urządzeń, dostawcy usług systemowych połączą siły z nami, aby świadczyć usługi na Twoją rzecz. Będziemy również prowadzić wszechstronne statystyki i analizę algorytmiczną funkcji i preferencji w celu tworzenia portretów tłumu pośredniego, aby polecać, wyświetlać lub przekazywać informacje, którymi możesz być zainteresowany, lub konkretne funkcje, usługi lub reklamy, które są bardziej odpowiednie dla Ciebie.

b . Logowanie do konta strony trzeciej: Kiedy korzystasz z konta KidiWatch, aby zalogować się do produktu innej firmy, udostępnimy Twój pseudonim, zdjęcie profilowe i inne informacje, na które wyraziłeś zgodę, produktom innej firmy, do których się logujesz.

 1. Usługi lokalizacyjne: Gdy użytkownik korzysta z usług związanych z lokalizacją, udostępniamy informacje GPS naszemu dostawcy usług lokalizacyjnych (AutoNavi), abyśmy mogli zwracać Ci wyniki dotyczące lokalizacji. Informacje GPS są wrażliwymi danymi osobowymi, jeśli odmówisz ich udostępnienia, wpłynie to tylko na usługi lokalizacyjne, inne funkcje nadal działają.
 2. Płatności: Funkcja płatności jest realizowana przez współpracującą z nami zewnętrzną agencję płatniczą. Zewnętrzne agencje płatnicze mogą wymagać podania Twojego imienia i nazwiska, typu i numeru karty bankowej, daty ważności karty oraz numeru telefonu komórkowego. Numer karty bankowej, data ważności i numer telefonu komórkowego to poufne dane osobowe. Informacje te są niezbędne do dokonania płatności. Jeśli odmówisz ich podania, będzie to miało wpływ jedynie na funkcję płatności, inne funkcje będą nadal działać.

5 1.3 Kontrola reklam i analiz

 1. Reklamy typu Push Ads: Możemy udostępniać informacje partnerom, którzy powierzają nam promocję i reklamę, ale nie udostępniamy informacji (imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego), które mogą zidentyfikować użytkownika, a jedynie przekazujemy im pośrednie znaczniki obrazu oraz informacje pozbawione cech identyfikacyjnych lub zanonimizowane, aby zwiększyć skuteczny zasięg reklamy bez konieczności identyfikacji osoby.
 2. Statystyki reklamowe: Możemy udostępniać dostawcom usług, dostawcom i innym partnerom biznesowym statystyki analityczne, które trudno powiązać z danymi identyfikacyjnymi użytkownika, co pomoże nam analizować i mierzyć skuteczność reklam i powiązanych usług.

5.1.4 Udostępnianie informacji na potrzeby ochrony i analizy

 1. Bezpieczeństwo użytkowania: Poważnie traktujemy bezpieczeństwo kont i usług. Możemy udostępniać naszym partnerom lub dostawcom usług niezbędny sprzęt, informacje o kontach i rejestrach w celu ochrony kont i własności Twojej i innych użytkowników przed bezprawnym naruszeniem Twoich uzasadnionych praw i interesów.
 2. Analiza wykorzystania produktów: Aby przeanalizować korzystanie z naszych usług i poprawić komfort użytkowania, możemy udostępniać podmiotom powiązanym lub stronom trzecim dane statystyczne dotyczące użytkowania produktu (awarie, błyski), które trudno zidentyfikować osobiście, w połączeniu z innymi informacjami, podmiotom powiązanym lub stronom trzecim.

5.1.5 Marketing i promocja

Kiedy uczestniczysz w odpowiednich działaniach marketingowych organizowanych przez nas, nasze podmioty stowarzyszone lub strony trzecie, możesz zostać poproszony o podanie takich informacji, jak imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe itp. Informacje te są wrażliwymi danymi osobowymi i jeśli odmówisz, może to wpłynąć na Twój udział w powiązanych działaniach, ale inne funkcje nadal będą działać. Informacje te mogą być przekazywane podmiotom powiązanym lub stronom trzecim wyłącznie za Twoją zgodą, aby zapewnić Ci spójne doświadczenie podczas działań lub aby powierzyć stronie trzeciej terminową realizację nagrody.

5.2 Przekazywanie

 1. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. W miarę rozwoju naszej działalności będziemy mogli przeprowadzać fuzje, przejęcia, transfery aktywów, a dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane. W przypadku powyższych zmian będziemy nadal chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa i regulacjami oraz standardami bezpieczeństwa nie niższymi niż te określone w niniejszej Polityce, w przeciwnym razie będziemy wymagać od odbiorcy ponownego uzyskania Twojego poważnienia i zgody.

5 3 Ujawnianie informacji

 1. Nie ujawniamy Twoich informacji publicznie, chyba że jest to zgodne z krajowymi przepisami i regulacjami lub uzyskamy Twoją zgodę. W takim przypadku będziemy stosować środki bezpieczeństwa zgodne ze standardami branżowymi.
 2. Ujawnimy istotne informacje o koncie, gdy zostanie ogłoszona kara za nielegalne konta i oszustwa.

5.4 Zwolnienie z obowiązku uzyskania zgody na udostępnianie, przekazywanie i publiczne ujawnianie danych osobowych

Prosimy o zrozumienie, że w następujących przypadkach możemy udostępniać, przekazywać i publicznie ujawniać Twoje dane osobowe bez Twojej zgody, zgodnie z przepisami prawa, regulacjami i normami krajowymi:

 1. Bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem obrony narodowej;
 2. Bezpośrednio związane z bezpieczeństwem publicznym, zdrowiem publicznym oraz ważnymi interesami publicznymi;
 3. Bezpośrednio związane z dochodzeniem, ściganiem, procesem sądowym i wykonywaniem wyroków;
 4. W celu ochrony Ciebie lub innych osób, życia osobistego, własności oraz innych ważnych praw i interesów prawnych, w przypadku których trudno jest uzyskać zgodę osoby fizycznej;
 5. Dane osobowe, które ujawniasz publicznie;
 6. Zbieranie danych osobowych na podstawie informacji ujawnionych publicznie zgodnie z prawem, takich jak wiadomości prawne, informacje ujawnione przez rząd i inne kanały.
 7. Sposób przechowywania danych osobowych

6.1 Miejsce przechowywania

Zgodnie z przepisami prawa i regulacjami, przechowujemy dane osobowe użytkownika zebrane i wygenerowane podczas operacji krajowych w Polsce oraz w Niemczech. Obecnie nie przekazujemy powyższych informacji za granicę, a jeśli to zrobimy, będziemy przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych lub uzyskamy zgodę użytkownika. Dane osobowe znajdują się na serwerze zlokalizowanym w Polsce oraz w Niemczech i nie są transferowane poza Europejski Obszar Ekonomiczny (EOA).

 • Okres przechowywania

Przechowujemy Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do świadczenia naszych usług: informacje zamieszczane przez Ciebie, komentarze, polubienia i powiązane informacje, i przechowujemy do momentu wycofania, usunięcia lub anulowania konta. Po tym czasie usuwamy lub anonimizujemy Twoje dane osobowe, chyba że prawo i przepisy stanowią inaczej.

Użytkownik może żądać usunięcia danych osobowych użytkownika w każdym czasie. Administrator może odmówić usunięcia jedyniei danych osobowych Użytkownika, których zachowanie jest konieczne i niezbędne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa oraz w celu rozliczenia usługi, zapewnienia bezpieczeństwa. W pozostałym zakresie dane są usuwane na żądanie użytkownika lub anonimizowane w przypadku zakończenia świadczenia usług lub gdy nie będą dalej wykorzystywane dla celu, w który zostały przekazane.  

7.W jaki sposób chronimy bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Traktujemy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych poważnie i będziemy dążyć do podjęcia uzasadnionych środków bezpieczeństwa (zarówno technicznych, jak i administracyjnych) w celu ochrony Twoich danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, publicznym ujawnieniem, wykorzystaniem, modyfikacją, uszkodzeniem, utratą lub ujawnieniem danych osobowych dostarczonych przez Ciebie.
 2. Stosujemy szyfrowanie, anonimizację oraz inne uzasadnione i możliwe do zastosowania środki ochrony danych osobowych przy użyciu technologii szyfrowania nie gorszej niż stosowane przez inne firmy z branży, a także wykorzystywać mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed złośliwymi atakami.
 3. Posiadamy profesjonalny system zarządzania bezpieczeństwem, procesy bezpieczeństwa danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Posiadamy rygorystyczny system wykorzystania danych i dostępu do nich, aby zapewnić, że tylko upoważniony personel ma dostęp do Twoich danych osobowych, a dane i technologia są bezpiecznie kontrolowane w odpowiednim czasie.
 4. Pomimo rozsądnych i skutecznych środków opisanych powyżej oraz standardów wymaganych przez odpowiednie wymogi prawne, prosimy zrozumieć, że w branży internetowej niemożliwe jest zapewnienie stuprocentowego bezpieczeństwa informacji przez cały czas, nawet jeśli zrobimy wszystko, co możliwe, aby wzmocnić środki bezpieczeństwa ze względu na ograniczenia techniczne i możliwe złośliwe środki. Mimo to dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, które nam przekazujesz.
 5. Przyjmujesz do wiadomości, że systemy i sieci komunikacyjne, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszych usług, mogą powodować problemy z powodu czynników pozostających poza naszą kontrolą. Dlatego też zdecydowanie zalecamy podjęcie odpowiednich działań w celu ochrony bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, w tym między innymi stosowanie złożonych haseł, okresową zmianę haseł, nieujawnianie innym osobom hasła do konta i powiązanych z nim danych osobowych.
 6. Opracowujemy plany awaryjne i uruchamiamy je w przypadku wystąpienia incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji o użytkownikach, aby zapobiec rozszerzaniu się wpływu i konsekwencji takich incydentów. 

Po wystąpieniu incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji o użytkowniku (wyciek, utrata) niezwłocznie poinformujemy Cię o podstawowych okolicznościach i możliwych skutkach incydentu bezpieczeństwa, działaniach, jakie podjęliśmy lub podejmiemy, propozycjach, jakie możesz podjąć w celu zachowania środków ostrożności i zmniejszenia ryzyka oraz środkach zaradczych, jakie możesz zastosować. W odpowiednim czasie poinformujemy Cię o incydencie za pomocą powiadomień push, wiadomości tekstowych i innych podobnych form. Jeśli trudno jest powiadomić pojedynczo, zastosujemy rozsądny i skuteczny sposób ogłaszania. Jednocześnie będziemy zgłaszać przypadki naruszenia bezpieczeństwa informacji o użytkownikach zgodnie z wymogami odpowiednich organów regulacyjnych.

 1. Po przejściu z naszych usług na strony trzecie w celu przeglądania lub korzystania z innych stron internetowych, usług i zasobów treści, nie mamy możliwości ani bezpośredniego obowiązku ochrony jakichkolwiek danych osobowych, które na nich podajesz, niezależnie od tego, czy logujesz się, przeglądasz lub korzystasz z oprogramowania opisanego powyżej, czy też dana strona jest oparta na linkach lub wskazówkach KidiWatch.
 2. Zarządzanie Twoimi danymi osobowymi

Przywiązujemy dużą wagę do zarządzania Twoimi danymi osobowymi i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje prawa do Twoich danych osobowych: zapytań, dostępu, modyfikacji, usunięcia, wycofania zgody, autoryzacji, usunięcia konta, zgłaszania reklamacji oraz funkcji ochrony prywatności, aby umożliwić Ci ochronę Twojej prywatności i bezpieczeństwa informacji.

8.1 Samodzielna selekcja spersonalizowanych informacji rekomendacyjnych

8.1 Samodzielna kontrola otrzymywania informacji

Samodzielne decydowanie o otrzymywaniu informacji typu push: Nasze funkcje rekomendacji informacji mogą być oparte na automatycznych mechanizmach podejmowania decyzji, w tym systemach informatycznych i algorytmach. Podczas gdy stale ulepszamy i badamy program optymalizacji systemu rekomendacji, przyjmujemy ścisłą strategię kontroli na poziomie audytu. W szczególności, aby chronić Twoją autonomię w otrzymywaniu informacji, jeśli nie jesteś zainteresowany informacjami, które wysyłamy, lub chcesz ograniczyć niektóre zalecenia dotyczące informacji, możesz kliknąć “X” na pasku informacji push, aby je zablokować.

8.2 Dostęp, usuwanie i poprawianie danych osobowych

8.2.1 Uzyskiwanie dostępu do informacji o koncie osobistym

Możesz zapytać, uzyskać dostęp do swojego zdjęcia profilowego, nazwy użytkownika, profilu, płci, daty urodzenia, regionu, a także możesz zapytać i uzyskać do nich dostęp w Centrum Osobistym KidiWatch – Edycja Profilu.

8.2.2 Przesyłanie zapytań, dostęp, korekta, anulowanie śledzenia konta

Aby przesłać zapytanie należy napisać wiadomość do Obsługi Klienta na adres: support@kidizwatch.pl lub skontaktować się za pomocą czatu na facebooku. 

8.3.3 Zapytania i dostęp do kolekcji, zapisy odczytu i historia wyszukiwania

Aby przesłać zapytanie należy napisać wiadomość do Obsługi Klienta na dane kontaktowe podane w punkcie poprzedzającym. 

8.3.4 Usuwanie opublikowanych treści

 1. Usuwanie postów lub przekazanej treści w tym wiadomości czy zdjęć należy usunąć poprzez naciśnięcie na odpowiednią treść i kliknięcie przycisku “Usuń”.
 2. W szczególności należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa i identyfikacji nie można modyfikować niektórych informacji podanych podczas rejestracji, takich jak usługa odwołań do numerów. W przypadku konieczności zmiany takich informacji, prosimy o kontakt z nami zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w niniejszej polityce. 

8.4 Usuwanie konta

Możesz poprosić o usunięcie swojego konta kontaktując wysyłając wiadomość na adres e-mail: delete@kidizwatch.pl. Przed usunięciem konta sprawdzimy Twoją tożsamość, status bezpieczeństwa, informacje o urządzeniu itp. Prośba o usunięcie konta jest nieodwracalna i jeśli tego dokonasz, usuniemy lub zanonimizujemy Twoje informacje na jego temat, chyba że przepisy ustawowe i wykonawcze stanowią inaczej. 

8.5 Skargi i raporty

Możesz złożyć skargę lub raport zgodnie z naszym systemem informacyjnym. Jeśli uważasz, że Twoje prawa do danych osobowych mogą zostać naruszone lub znajdziesz informacje (takie jak to, że zbieranie przez nas Twoich danych osobowych jest sprzeczne z prawem lub uzgodnione przez obie strony), możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem e-mail: support@kidizwatch.pl, my odpowiemy na Twoje skargi i raporty w odpowiednim czasie po sprawdzeniu i weryfikacji Twojej tożsamości.

8.6 Dostęp

 1. Z treścią niniejszej Polityki możesz zapoznać się na stronie początkowej w aplikacji oraz na stronie internetowej www.kidizwatch.pl.
 2. Pamiętaj, że nasze usługi opisane w niniejszej Polityce mogą różnić się w zależności od używanego urządzenia np. modelu, wersji systemu, wersji aplikacji itp. Ostatecznie produkty i usługi są oparte na używanym przez Ciebie oprograowaniu. 

8 7 Zawiadomienie o zaprzestaniu działalności

W przypadku zaprzestania działalności zaprzestaniemy gromadzenia Twoich danych osobowych w odpowiednim czasie, powiadamiając Cię o zawieszeniu działalności w formie pojedynczej przesyłki lub ogłoszenia, a także usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, które posiadamy.

9.Warunki korzystania z serwisu przez osoby niepełnoletnie

 1. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią poniżej 18 roku życia, przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług powinieneś przeczytać i zaakceptować niniejsze Zasady Polityki Prywatności pod nadzorem i kierownictwem rodzica lub innego opiekuna prawnego.
 2. Chronimy dane osobowe osób niepełnoletnich zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w Polsce i będziemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać, udostępniać, przekazywać lub ujawniać dane osobowe osób niepełnoletnich wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo, za wyraźną zgodą rodziców lub innych opiekunów prawnych lub jeśli będzie to konieczne do ich ochrony. Jeśli stwierdzimy, że dane osobowe osoby niepełnoletniej zostały zebrane bez uprzedniego potwierdzenia zgody rodziców, opiekuna ustawowego, postaramy się je usunąć tak szybko, jak to możliwe.
 3. Jeśli jesteś opiekunem ustawowym osoby niepełnoletniej i masz jakiekolwiek pytania dotyczące danych osobowych osoby niepełnoletniej pozostającej pod Twoją opieką, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce.
 4. Zmiany i powiadomienia dotyczące niniejszej Polityki
 5. W celu zapewnienia Ci lepszych usług, nasze usługi będą od czasu do czasu aktualizowane i zmieniane. W odpowiednim czasie wprowadzimy zmiany do niniejszej Polityki, które stanowią jej część i są równoważne z niniejszą Polityką, a także zastrzeżemy, zachowamy Twoje prawa wynikające z niniejszej Polityki w jej aktualnym brzmieniu bez Twojej wyraźnej zgody.
 6. Jeśli dokonamy aktualizacji, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w KidiWatch, zanim zaktualizowane warunki wejdą w życie, lub przekażemy Ci dodatkowe powiadomienie (np. dodając oświadczenie do ogłoszeń, na pierwszej stronie Usług lub wysyłając Ci powiadomienie). Zachęcamy do przeglądania Polityki za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do naszych usług lub korzystasz z nich albo w inny sposób kontaktujesz się z nami, aby być na bieżąco z naszymi praktykami dotyczącymi informacji oraz sposobami ochrony prywatności.
 7. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz skargi, sugestie, pytania dotyczące ochrony danych osobowych, możesz zgłosić je naszemu działowi obsługi klienta na adres e-mail: support@kidizwatch.pl, na co niezwłocznie odpowiemy. Możesz również odwiedzić naszą stronę internetową www.kidizwatch.pl.