Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu KidizWatch

1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności sklepu KidizWatch, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika. 
 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu sklepu. 

2 [DEFINICJE] 

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają: 

 1. Administrator – Kidi Communicaton Sp. z o.o., ul. Ursynowska 36/38 m.6, 02-605 Warszawa, NIP: 521-393-65-96, 
 2. Serwis – strona internetowa pod adresem https://kidizwatch.pl/ oraz wszelkie jej podstrony, 
 3. Strony – Administrator i Użytkownik, 
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i podaje w jego ramach swoje dane osobowe. 

3 [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH] 

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
 2. Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych od Użytkownika oraz w  innych dokumentach, jak Polityka Prywatności aplikacji Kidizwatch.
 3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.

4 [UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA, USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je wysyłając stosowną wiadomość do Administratora. 
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu. 
 5. Użytkownik może żądać usunięcia danych osobowych użytkownika w każdym czasie. Administrator może odmówić usunięcia jedynie danych osobowych Użytkownika, których zachowanie jest konieczne i niezbędne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa oraz w celu rozliczenia usługi, zapewnienia bezpieczeństwa. W pozostałym zakresie dane są usuwane na żądanie użytkownika lub anonimizowane w przypadku zakończenia świadczenia usług lub gdy nie będą dalej wykorzystywane dla celu, w który zostały przekazane.  

5 [TECHNICZNA OCHRONA DANYCH] 

 1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa. 
 2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika. 
 3. Powierzone dane są składowane na sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. 
 4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Dane osobowe znajdują się na serwerze zlokalizowanym w Polsce oraz w Niemczech i nie są transferowane poza Europejski Obszar Ekonomiczny (EOA).

6 [POLITYKA COOKIES] 

 1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. 
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: “sesyjne (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies: 
 4.  “niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników, 
 5. “zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu, 
 6. “wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu, 
 7. “funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp. 

7 [LOGI] 

 1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy: 
 1. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu; b. czas nadejścia zapytania, 
 2. czas wysłania odpowiedzi, 
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), g. informacje o przeglądarce użytkownika. 
 6. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem. 
 7. Zebrane logi przechowywane są przez czas niezbędny dla wykonania usług zamówionych przez użytkownika a następnie pozbawiane cech identyfikujących użytkownika, anonimizowane i wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. 

8 [KONTAKT] 

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe. 
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części. 
 3. Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: dane@kidizwatch.pl.